+355 69 405 99 44

Guide për dysheket me susta, latex dhe memory foam!

Kjo” abetare”  e thjeshte e komponenteve te dyshekeve  do t’ju ndihmojë të kuptoni se cilat jane avancimet e fundit per rehatine , qëndrueshmërinë dhe mbeshtetjen – por më e rëndësishme , si ndikojne ato ne gjumin e klienteve tuaj. Sustat , shkume (Foam ) dhe latex per ...