+355 69 405 99 44
Guide për dysheket me susta, latex dhe memory foam!

Guide për dysheket me susta, latex dhe memory foam!

Kjo” abetare”  e thjeshte e komponenteve te dyshekeve  do t’ju ndihmojë të kuptoni se cilat jane avancimet e fundit per rehatine , qëndrueshmërinë dhe mbeshtetjen – por më e rëndësishme , si ndikojne ato ne gjumin e klienteve tuaj.

Sustat , shkume (Foam ) dhe latex perfshijne qendrueshmeri , dyshek me mbështetje të fortë dhe pak fryrje. Foam dhe latex, qoftë i përdorur në thelbin dyshek ose në shtresa rehati, ka ndihmuar të reduktojë transferimin e lëvizjeve dhe të lehtësojë  pikat e presionit të peshës. Rolet e tyre kanë qenë të përcaktuara mire.